– Først og fremst har Houston911 vært en god samarbeidspartner som har presentert kreative og nytenkende løsninger på de oppståtte behov.
I forbindelse med kampanjer er Houston911 rask til å oppfatte hva som er budskapet og presenterer gjerne utkast der hovedbudskapet fremheves, uten unødvendige visuelle virkemidler, jfr. holdningskampanjen om å vike plass for utgående passasjerer før du presser deg inn i T-banevogna.
Det må spesielt fremheves at Houston911 alltid leverer varene innenfor definerte tidsfrister, selv om disse i enkelte tilfeller har vært usedvanlig knappe.

Bjørn Rydmark, Sporveien

Alltid rask og effektiv!

– Vi hadde mange grafer og tabeller som måtte holdes orden på, og gis en uniform layout. I samarbeid med Houston911 gikk dette raskt og overraskende smertefritt! Resultatet er vi veldig fornøyd med!

Christian Berg, Folkehelseinstituttet


– Alltid rask og effektiv levering! Derfor bruker vi alltid Houston911 til lokale oppdrag.

Cecilie Opsand, H&M


– Leveransene fra Houston911 blir levert raskt og effektivt, og alltid innenfor tidsfristen. Uten at dette går utover kvaliteten på arbeidet.

Guri Vethe, E-CO Energi